Index

Vítejte na stránkách projektu ECAP

ECAP je projekt programu Erasmus + KA2 Budování kapacit na vysokých školách č. 561590-EPP-1-2015-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP realizován v konsorciu s partnery ze Slovenska, Rakouska, České republiky, Kazachstánu a Uzbekistánu. Projekt vychází z nutnosti zlepšení a posílení informovanosti v oblasti ochrany životního prostředí a hospodaření s půdou jako nedílné součásti zemědělské politiky. Tento projekt je nutno uvést do praxe v Uzbekistánu a Kazašské republice prostřednictvím inovativní osnovy, která je určena studentům uzbeckých a kazašských vysokých škol, se záměrem iniciovat veřejnou diskusi jak na akademické úrovni, tak i na úrovni tvůrců politik v příslušných oblastech.

Spolupráce partnerů vychází z pozitivních zkušeností a odborných znalostí získaných v rámci předchozích projektů Erasmus Mundus a Leonardo da Vinci. V plánu je realizovat projekt v průběhu 3 let (15. října 2015 - 14. října 2018) pod koordinací Slovenské zemědělské univerzity v Nitře a za účasti Univerzity přírodních zdrojů a vědy o životě, Vídeň, Rakousko, České zemědělské univerzity v Praze, Česká republika, Kazašské Národní Agrární University, Almata, Kazachstán, Kostanay Státní Univerzity A. Baitursynov, Kostanay, Kazachstán, Samarkandské Státní University pojmenované po Alisher Navoi, Samarkand, Uzbekistán a Karakalpacké Státní University pojmenované po Berdakh, Nukus, Uzbekistán.