Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň schopností a dovedností vysokých škol ve Střední Asii (uzbeckých a kazašských vysokých škol) tím, že jim poskytneme inovativní program studijního plánu v oblasti "ochrany životního prostředí a obhospodařování půdy".

Dílčí cíle projektu jsou:

  • rozvíjet inovativní program osnov v rámci příslušného studijního programu s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání ve středoasijských zemích v oblasti ochrany životního prostředí a hospodaření s půdou v rámci nové společné zemědělské politiky;
  • zvýšit povědomí studentů ze Střední Asie o právních nástrojích, které podporují ekologicky šetrné zemědělské postupy;
  • vytvářet partnerství mezi Evropskými a středně Asijskými vysokoškolskými institucemi, které budou mít prospěch ze vzájemné podpory vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí a hospodaření s půdou, výměny znalostí a dovedností týkajících šetrných zemědělských postupů a právních nástrojů rozvoje v oblasti životního prostředí, ochrany a hospodaření s půdou;