Index

Vitajte na webovej stránke projektu ECAP

ECAP je projekt programu Erasmus + KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania č. 561590-EPP-1-2015-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP, ktorý sa realizuje v konzorciu s partnermi zo Slovenska, Rakúska, Českej republiky, Kazachstanu a Uzbekistanu. Projekt vychádza z potreby zvýšenia a posilnenia povedomia o ochrane životného prostredia a pôdnom manažmente ako o neoddeliteľných súčastiach poľnohospodárskej politiky, ktorú je potrebné implementovať v Uzbekistane a Kazachstane prostredníctvom inovatívnych osnov, určených študentom uzbeckých a kazašských univerzít, so zámerom iniciovať verejnú diskusiu ako na akademickej úrovni, tak i na úrovni tvorcov politík v príslušných oblastiach.

Spolupráca partnerov je založená na odborných vedomostiach a pozitívnych skúsenostiach získaných v rámci predchádzajúcich projektov programov Erasmus Mundus a Leonardo da Vinci. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie 3 rokov (15.10.2015 - 14.10.2018) v koordinácii Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a za účasti University of Natural Resources and Life Sciences (Viedeň, Rakúsko), České zemědělské univerzity v Praze (Praha, Česká republika), Kazašskej národnej poľnohospodárskej univerzity (Almaty, Kazachstan), Štátnej univerzity A. Baitursynova Kostanay (Kostanay, Kazachstan), Štátnej univerzity Alishera Navoia v Samarkande (Samarkand, Uzbekistan) a Karakalpackej štátnej univerzity Berdakha (Nukus, Uzbekistan).