Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je posilniť úroveň kompetencií a zručností inštitúcií vyššieho vzdelávania v strednej Ázii (univerzity v Kazachstane a Uzbekistane) prostredníctvom inovovaných vzdelávacích osnov v oblasti ochrany životného prostredia a pôdneho manažmentu.

Čiastkové ciele projektu sú:

  • vypracovať inovatívne vzdelávacie osnovy v rámci príslušného študijného programu s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania v stredoázijských krajinách v oblasti ochrany životného prostredia a pôdneho manažmentu v kontexte novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky;
  • zvýšiť povedomie študentov zo Strednej Ázie o právnych nástrojoch, ktoré podporujú poľnohospodárske postupy šetrné k životnému prostrediu;
  • vytvoriť partnerstvo medzi európskymi a stredoázijskými inštitúciami vyššieho vzdelávania, ktoré budú benefitovať zo vzájomnej podpory vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia a pôdneho manažmentu, výmeny vedomostí a zručností týkajúcich sa poľnohospodárskych postupov šetrných k životnému prostrediu a rozvoja právnych nástrojov v oblasti životného prostredia a pôdneho manažmentu.