Байланыстар

Нитра қаласындағы Словак ауыл шаруашылығы университеті (SUA) - жоба үйлестірушісі

Павол ШВАРЦ

Pavol.Schwarcz@uniag.sk, ecap@uniag.sk
 

Табиғи ресурстар мен жаратылыстану ғылымдары университеті (BOKU)

Рейнфрейд МАНСБЕРГЕР

mansberger@boku.ac.at
 

Прага қаласындағы Чехия жаратылыстану ғылымдары университеті (CULS)

Мансур Маитах

maitah@pef.czu.cz
 

Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті (ҚазҰАУ)

Марина АЛЕКСЕЕВА

marina.alexeyeva@gmail.com
 

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті (ҚМУ)

Айкумыс АБДИБЕКОВА

aiqosta@mail.ru
 

Әлішер Науаи атындағы Самарқанд мемлекеттік университеті (СамМУ)

Мухтор НАСИРОВ

muhtorgn@gmail.com

Дильшод ОБЛОКУЛОВ

odt_sam@umail.uz
 

Бердах атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті (ҚарМУ)

Полат РЕЙМОВ

polatreymov@gmail.com

Мананбек РЕЙМОВ

m.reimov@outlook.com